Faculty Profile


Dr. Hitesh Kumar Kinger

Dr. Hitesh Kumar Kinger

Pharmacy
M.Pharm.,Ph.D
Ms. Vanshika Jain

Ms. Vanshika Jain

Pharmacy
M.Pharm.
Mr. Lavkush Agrahari

Mr. Lavkush Agrahari

Maths
M.Sc.
Dr. T Srinivasa Rao

Dr. T Srinivasa Rao

Principal (Pharmacy)
M. Pharm., Ph.D.
Dr. Avidha Kulshrestha

Dr. Avidha Kulshrestha

Chemistry
Ph.D.
Dr. Satish Chandra Pandey

Dr. Satish Chandra Pandey

Computer Science & Engineering
Ph.D.
Dr. Prakash Narayan

Dr. Prakash Narayan

Mathematics
M.Sc., Ph.D.
Mr. Prem Kumar Bichala

Mr. Prem Kumar Bichala

Pharmacy
Ph.D. (Pursuing)
Mr. Saurabh Jain

Mr. Saurabh Jain

Civil
M.Tech.
Ms. Ayushi Soni

Ms. Ayushi Soni

Management
MBA., Ph.D. (Pursuing)
Mr. Abhishek Agrawal

Mr. Abhishek Agrawal

Pharmacy
M. Pharm.
Ms. Swapna Singh

Ms. Swapna Singh

Pharmacy
M. Pharm., Ph.D. (Pursuing)
Mr. Ved Prakash

Mr. Ved Prakash

Computer Science & Engineering
M.Tech.
Ms. Shaheena Begum

Ms. Shaheena Begum

Education Department
M.A.,M.Ed.