Faculty Profile


Dr. Avidha Kulshrestha

Dr. Avidha Kulshrestha

Chemistry
Ph.D
Mr. Lavkush Agrahari

Mr. Lavkush Agrahari

Maths
M.Sc, (BHU)
Mr. Meeraj Ahmad

Mr. Meeraj Ahmad

Mechanical Engineering
M.Tech (NIT, Warangal)
Ms. Poonam Saini

Ms. Poonam Saini

Electrical Communication Engineering
M.Tech,(RTU)
Mr. Prem Kumar Bichala

Mr. Prem Kumar Bichala

Pharmacy
Ph.D Pursuing
Dr. R. Shanmugam

Dr. R. Shanmugam

Management
Ph.D
Mr. Ramendra Singh Chauhan

Mr. Ramendra Singh Chauhan

Physics
M.Sc. Physics from Jamia Millia Islamia
Dr. Satish Chandra Pandey

Dr. Satish Chandra Pandey

Computer Science & Engineering
Ph.D
Mr. Ved Prakash

Mr. Ved Prakash

Computer Science & Engineering
M.Tech. (RTU)