Faculty Profile


Dr. Hitesh Kumar Kinger

Dr. Hitesh Kumar Kinger

Pharmacy
M.Pharm.,Ph.D
Ms. Shiksha Jain

Ms. Shiksha Jain

Pharmacy
M.Pharma.
Mr. Lavkush Agrahari

Mr. Lavkush Agrahari

Maths
M.Sc.
Mr. Prem Kumar Bichala

Mr. Prem Kumar Bichala

Pharmacy
Ph.D. (Pursuing)
Mr. Joravar Singh Shekhawat

Mr. Joravar Singh Shekhawat

Mechanical Engineering
M.Tech.
Ms. Shaheena Begum

Ms. Shaheena Begum

Education Department
M.A.,M.Ed.